Detaljeret erklæring om persondatabeskyttelse af de personlige oplysninger, som Autorola indsamler.

Vi bruger dine personlige oplysninger, når du bruger Autorolas tjenester. Denne erklæring om persondatabeskyttelse fortæller dig, 'den registrerede', hvordan vi bruger dine personlige oplysninger. Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig, og vi opfordrer dig til at læse denne erklæring om persondatabeskyttelse.
Hvis du har besvær med at læse denne erklæring om persondatabeskyttelse eller har brug for hjælp til at forstå den, så kan du kontakte os på +45 70 20 16 61, så vil vi hjælpe dig efter bedste evne. Vi bruger også cookies. Læs vores politik om cookies nedenfor for oplysninger, om hvordan vi bruger cookies.

Den virksomhed, der indsamler dine data, også kaldet den dataansvarlige, er:


Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: 70 20 16 61
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Din primære kontakt og den virksomhed, der behandler dine data, også kaldet databehandleren, er:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: 70 20 16 61
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hvis du vil klage over den måde, vi behandler dine oplysninger, som vi ikke kan hjælpe dig med, så skal du kontakte datatilsynsmyndigheden:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf: +45 33 1932 00
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: https://www.datatilsynet.dk/

 
Hvis du vil klage over den måde, vi behandler dine oplysninger, som vi ikke kan hjælpe dig med, så skal du kontakte datatilsynsmyndigheden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en#h2-11
Dine personlige oplysninger er beskyttet ved lov gennem Persondataforordningen. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Personer, der tilmelder sig Autorolas tjenester

Når du lader dig registrere som bruger af Autorola-produktet INDICATA, indgår du i en aftale, hvor Autorola er nødt til at behandle dine kontaktoplysninger. Dine oplysninger bliver brugt for at kunne udføre Autorola-tjenesterne og for at bekræfte din identitet.
Vi bruger dine kontaktoplysninger til at kunne levere anbefalede handlinger, brugerkonto og andre relevante nyhedsbreve, som du tilmelder dig.

Medmindre det er et juridisk krav, så har vi til hensigt at slette, eller anonymisere, de data, der er indsamlet fra dig, 2 år efter din konto er blevet deaktiveret. Vi beder dig give os en vis tidsmargin, da vi ikke tjekker de oplysninger, der skal slettes, hver dag.
Der er visse tilfælde, hvor vi deler dine personlige oplysninger, der indsamles ved INDICATA-registrering, med tredjeparter for at kunne udføre den aftalte service. Disse tilfælde omfatter, men er ikke begrænset til, når du køber tjenester, hvis du undlader at betale retsmæssige fakturaer fra Autorola, når vi fakturerer, når vi refunderer betaling, når vi bliver bedt om det af myndighederne i forbindelse med kriminelle undersøgelser og mere. Modtagerkategorierne er:

 • Finansielle revisorer
 • Vores bank
 • Vores gældsinddrivelsesvirksomhed
 • Vores inkassovirksomhed
 • Myndighederne
 • Vores partnere, der hoster vores websteder og internettjenester

 

Personer, der besøger vores websteder

Vi indsamler oplysninger, om hvilke sider du besøger, hvilke køretøjer du vurderer, hvilken kampagne der førte dig til vores sider osv. Det bruges til markedsføringsformål og til at optimere brugeroplevelsen samt flowet med det formål at optimere salg.
Identificerbare sporingsoplysninger opbevares i mere end to år. Anonyme data kan opbevares længere. Vi har en juridisk interesse i at optimere vores salg, som vi mener er en juridisk grund til at indsamle og behandle dine oplysninger baseret på din browsing af vores websteder. Vi bruger tredjepartstjenester til at opbygge anonym statistik for brugen af vores websteder. Vi bruger også cookies. Læs vores [politik om cookies] for oplysninger, om hvordan vi bruger cookies.

Personer, der bruger Autorola Service Desk eller på anden måde beder om support

Vi er altid glade for at hjælpe, hvis du har problemer med vores tjenester. Vi har en juridisk interesse i at hjælpe vores kunder, som bruger vores tjenester. Vi bruger tredjepartssystemer til at spore vores supportanmodninger, og de personlige oplysninger, som du udleverer til supportformål, kan blive opbevaret hos en ekstern partner.
Hvis du anmoder om support til et undersystem, så kan vi muligvis være nødt til at dele de personlige oplysninger, som du udleverer, af hensyn til supportformål for at få den påkrævede support fra vores partnere. Vi sletter eller anonymiserer de personlige oplysninger, som du leverer til supportformål, 2 år efter din anmodning er blevet løst.

Personer, der nægter at betale

Autorola har en juridisk interesse i, at kunderne betaler, hvad de skylder. Autorola vil forsøge at indsamle forfaldne betalinger. Hvis Autorola og kunden ikke kan blive enige om en betalingsmåde, så bruger Autorola en tredjepart til at inddrive pengene og vil i det tilfælde dele relevante personlige oplysninger med gældsinddrivelsesvirksomheden.

Dine rettigheder

I henhold til lovgivningen har du følgende rettigheder i forbindelse med dine persondata, der bruges af Autorola:

Rettighed
Hvad det betyder
Undtagelser

Retten til sletning ('retten til at blive glemt')

Autorola sletter eller anonymiserer dine personlige oplysninger efter anmodning. Sletning af dine persondata sker så hurtigt som muligt indenfor en måned efter modtagelse af din anmodning.

Autorola er kun forpligtet til at slette dine data, hvis Autorola ikke er forpligtet ved lov til at beholde oplysningerne, eller hvis et af følgende gælder:

 1. persondataene er ikke længere nødvendige i forbindelse med de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde skulle behandles til

   

 2. du trækker dit samtykke tilbage, som du gav til indsamling og behandling, og hvis der ikke er nogen juridisk årsag til behandlingen

 3. du modsætter dig behandling i forbindelse med direkte markedsføringsformål

 4. dine persondata er blevet ulovligt behandlet

 5. dine persondata skal slettes for at kunne overholde en juridisk forpligtelse, som Autorola er underlagt

Ret til begrænsning af behandling

Autorola stopper behandling af dine persondata efter din anmodning.

Autorola er kun forpligtet til at stoppe behandling af dine data, hvis et af følgende gælder:

 • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil Autorola har haft mulighed for at fastslå, om persondataene er korrekte

 • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af

  persondataene og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses

 • Autorola ikke længere har brug for persondataene til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 • du har gjort Autorola opmærksom på krænkelse af dine interesser, rettigheder og frihed i perioden mens det kontrolleres, om Autorolas legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Ret til berigtigelse

Hvis du opdager, at vi har urigtige personoplysninger om dig, så kan du oplyse os om det, og så vil vi rette oplysningerne.

 

Den registreredes indsigtsret

Du har ret til at få en kopi af de persondata, Autorola har om dig. Vi udleverer det digitalt, medmindre andet anmodes. Der gælder flere regler for indblik i dine persondata, men alle de påkrævede oplysninger bør være dækket ovenfor. Kopiering af dine persondata leveres så hurtigt som muligt indenfor en måned efter modtagelse af din anmodning.

 

Retten til tilbagetrækning af samtykke

Hvis vores indsamling og brug af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du trække det samtykke tilbage til enhver tid ved at kontakte Autorola.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til en kopi af dine persondata i maskinlæseligt format. Autorola kan også sende det direkte til en anden virksomhed på din anmodning.

Autorola er kun forpligtet til at levere dine persondata, hvis:

 1. dataene leveres til Autorola af dig,
 2. dataindsamlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, hvor du er part og
 3. behandlingen udføres automatisk (dvs. ingen oplysninger på papir).

Ret til indsigelse

Du ret til at gøre indsigelse mod behandling af persondata i forbindelse med direkte markedsføring, og hvor du mener, at dine rettigheder bliver krænket eller udgør en trussel for dine frihedsrettigheder.

Autorola kan fortsat behandle dine persondata, hvis et af følgende gælder:

 1. Autorola udviser stærke juridiske grunde for at fortsætte behandlingen.

 2. Autorola skal behandle dine persondata for at etablere, udføre eller forsvare et juridisk krav.

 3. Det juridiske grundlag for behandlingen ikke er baseret på en legitim interesse eller offentlighedens interesse.

 

Brug af cookies på Indicata.com

Når du bruger dette websted, giver du samtykke til, at der bruges cookies.

Hvad er en cookie?

Cookies er elementer af elektronisk information, som et websted overfører til den besøgendes computer for at identificere bestemte oplysninger om den besøgendes besøg til et websted.
Cookies fortæller os intet, om hvem du er, men tildeler en unik identifikation til din computer. Cookies lagres typisk på din computers harddisk og bruges til at hjælpe med at spore klik, når du gennemgår webstedets sider.

Sådan bruger vi cookies

Første gang du får adgang til dette websted, så anbringer vi en cookie på din computer. Det kaldes en ‘førsteparts-cookie’. Vi bruger cookies til at fortælle os, om du tidligere har besøgt webstedet, for at registrere, om du er logget ind, byder på en bil eller er på udkig efter en ny bil. Det kaldes en HTTP-cookie. Vi bruger også cookies til at gøre det muligt for os at samle andre oplysninger om dig som demografi og præferencer. På den måde kan vi vise dig dine favoritbiler, når du får adgang til vores websted. Desuden bruger vi oplysningerne til at gøre vores websteds bedre at bruge. Du kan se en oversigt over de førstepart-cookies, som vi bruger på vores websted, nedenfor.

Cookie-navnHvad cookie bruges til
Adsense: _gads Google Adsense-cookies bruges til at levere relevante reklamer til dig. Adsense-cookies indeholder ingen personlige oplysninger. Hvis du gerne vil læse mere om Google Adsense-cookies, og hvordan de kontrolleres, så besøg http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/
Google Analytics: Cookies med navne, der starter med “_ut” Vi bruger Google Analytics til at give os indblik i, hvordan vores brugere interagerer med vores websted. Google Analytics bruger et antal cookies for at opnå disse indblik. De indsamlede oplysninger er anonyme og statistiske. Disse cookies indeholder ingen personlige oplysninger. Google leverer en plug-in til fravalg i de fleste almindelige websitebrowsere på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
JSESSIONID Denne cookie hjælper os med at identificere din aktuelle interaktionssession. Denne cookie indeholder kun en unik identifikation - ingen personlige oplysninger.
Lightstreamer: Cookies med navne, der ender med “_myfavorites” Vi bruger Lightstreamer til at sikre, at du får en realtidsoplevelse, når du bruger vores favoritliste. Disse cookies indeholder ingen personlige oplysninger. For at få flere oplysninger om de cookies, der er relateret til Lightstreamer så besøg http://www.lightstreamer.com/privacy-policy
Locale Til websteder, der bruger flere sprog, hjælper denne cookie med at huske det sprog, du har valgt tidligere. Denne cookie indeholder ingen personlige oplysninger.
Login Login-cookien bruges til at huske dig, næste gang du besøger vores websted. Denne cookie lagrer kun dit brugernavn - ingen personlige oplysninger.
NTPClockOffset Med denne cookie kan vi give dig den samme købsoplevelse uanset din lokation. Denne cookie indeholder kun en unik identifikation - ingen personlige oplysninger.
Qualaroo: Cookies med navne, der starter med “ki_” Vi bruger Qualaroo til undersøgelser vedrørende webstedets kvalitet. Qualaroo-cookies indeholder ingen personlige oplysninger. Vi henviser til https://qualaroo.com/privacy-policy/ for at få flere oplysninger om cookies fra Qualaroo.
ROUTEID ROUTEID-cookien bruges for at sikre, at du opnår den bedst mulige stabilitet og ydeevne, når du navigerer på webstedet. Denne cookie indeholder ingen personlige oplysninger.
Visual Website Optimizer: Cookies med navne, der starter med “_vis_opt_” Disse cookies, der leveres af Visual Website Optimizer, bruges til at optimere din webstedsoplevelse. Visual Website Optimizer-cookies indeholder ingen personlige oplysninger. Besøg http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php for at fravælge Visual Website Optimizer cookies.
Zipcode Denne cookie bruges til at finde afstanden fra den postkode du vælger til de biler du ser i de aktuelle auktioner. Zipcode-cookien indeholder ingen personlige oplysninger.

 

Sådan deaktiveres cookies

Du kan indstille din browser til ikke at acceptere cookies eller til at fortælle dig, når du får en cookie, så du får mulighed for at beslutte, om du vil acceptere den. Vær opmærksom på, at nogle af vores tjenester, for eksempel budgivning ved auktioner, ikke fungerer, hvis ikke din browser accepterer cookies. Du kan dog tillade cookies fra vores websteder ved at gøre vores sted til et “pålideligt websted” i din internetbrowser.

Sådan slettes cookies

Når du sletter cookies, bliver dit samtykke til vores cookie-politik trukket tilbage. Du skal acceptere vores cookie-politik igen for at bruge vores websted. Hvis ikke det virker, så klik her og følg anvisningerne.

Tredjepart-cookies

Nogle cookies indstilles af tjenester, der er udenfor vores sider. Disse indstilles af tredjeparter, som vi har aftaler med, og som styres af operatøren af den tjeneste. De kaldes ‘tredjepart-cookies’. Det kunne være vores reklamebureauer eller tjenesteudbydere. Formålet med disse er hovedsageligt at indsamle oplysninger til statistisk brug og til at gøre vores websted bedre at bruge. Du kan se en oversigt over de tredjepart-cookies, som vi bruger på vores websted, nedenfor.

Cookie-navnHvad cookie bruges til
Adform: C, cid GCM, TPC og XCM Adform bruges til evaluering af vores markedsføringskampagner. Vi henviser til http://www.adform.com/site/privacy-policy/ for at få oplysninger, om hvordan Adform-cookies fravælges.
Doubleclick: _drt_ og id Doubleclick-cookies bruges til at levere relevante reklamer til dig. Hvis du gerne vil læse mere om Doubleclick-cookies, og hvordan de kontrolleres, så besøg http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/
Youtube: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE og YSC Youtube-cookies bruges for, at vi kan hjælpe dig med at komme i gang med nogle af vores produkter. Besøg http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ for at få flere oplysninger om Youtube-cookies.
Zendesk: Cookies med navne, der ender på "__c", __qca, gauge, _mkto_trk_, optimizelyBuckets, optimizelyEndUser, optimizelySegments, zendesk_session og _zendesk_shared_session Vi bruger Zendesk-cookies for at give dig mulighed for at give os feedback om vores produkter. Besøg http://www.zendesk.com/company/privacy for at få oplysninger om Zendesk-cookies, og hvordan de afvises eller slettes.


Cookies, der indstilles af vores websted, bliver på dit udstyr i en periode på op til to (2) år, hvorefter de automatisk slettes.

Flere oplysninger om cookies

Hvis du vil læse mere om cookies, så anbefaler vi, at du besøger www.allaboutcookies.org Læs EU direktiv 2009/136/EF om brugernes rettigheder i forhold til elektroniske kommunikationsnetværk og tjenester, persondata og beskyttelse af personlige oplysninger og håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslove for at finde ud af mere om lovgivningen vedrørende cookies.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål med hensyn til brugen af cookies, så send en e-mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.