Detaljeret erklæring om persondatabeskyttelse af de personlige oplysninger, som Autorola indsamler.

Vi bruger dine personlige oplysninger, når du bruger Autorolas tjenester. Denne erklæring om persondatabeskyttelse fortæller dig, 'den registrerede', hvordan vi bruger dine personlige oplysninger. Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig, og vi opfordrer dig til at læse denne erklæring om persondatabeskyttelse.
Hvis du har besvær med at læse denne erklæring om persondatabeskyttelse eller har brug for hjælp til at forstå den, så kan du kontakte os på +45 70 20 16 61, så vil vi hjælpe dig efter bedste evne. Vi bruger også cookies. Læs vores politik om cookies nedenfor for oplysninger, om hvordan vi bruger cookies.

Den virksomhed, der indsamler dine data, også kaldet den dataansvarlige, er:


Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: 70 20 16 61
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Din primære kontakt og den virksomhed, der behandler dine data, også kaldet databehandleren, er:

Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Tlf: 70 20 16 61
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hvis du vil klage over den måde, vi behandler dine oplysninger, som vi ikke kan hjælpe dig med, så skal du kontakte datatilsynsmyndigheden:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf: +45 33 1932 00
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: https://www.datatilsynet.dk/

 
Hvis du vil klage over den måde, vi behandler dine oplysninger, som vi ikke kan hjælpe dig med, så skal du kontakte datatilsynsmyndigheden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en#h2-11
Dine personlige oplysninger er beskyttet ved lov gennem Persondataforordningen. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Personer, der tilmelder sig Autorolas tjenester

Når du lader dig registrere som bruger af Autorola-produktet INDICATA, indgår du i en aftale, hvor Autorola er nødt til at behandle dine kontaktoplysninger. Dine oplysninger bliver brugt for at kunne udføre Autorola-tjenesterne og for at bekræfte din identitet.
Vi bruger dine kontaktoplysninger til at kunne levere anbefalede handlinger, brugerkonto og andre relevante nyhedsbreve, som du tilmelder dig.

Medmindre det er et juridisk krav, så har vi til hensigt at slette, eller anonymisere, de data, der er indsamlet fra dig, 2 år efter din konto er blevet deaktiveret. Vi beder dig give os en vis tidsmargin, da vi ikke tjekker de oplysninger, der skal slettes, hver dag.
Der er visse tilfælde, hvor vi deler dine personlige oplysninger, der indsamles ved INDICATA-registrering, med tredjeparter for at kunne udføre den aftalte service. Disse tilfælde omfatter, men er ikke begrænset til, når du køber tjenester, hvis du undlader at betale retsmæssige fakturaer fra Autorola, når vi fakturerer, når vi refunderer betaling, når vi bliver bedt om det af myndighederne i forbindelse med kriminelle undersøgelser og mere. Modtagerkategorierne er:

 • Finansielle revisorer
 • Vores bank
 • Vores gældsinddrivelsesvirksomhed
 • Vores inkassovirksomhed
 • Myndighederne
 • Vores partnere, der hoster vores websteder og internettjenester

 

Personer, der besøger vores websteder

Vi indsamler oplysninger, om hvilke sider du besøger, hvilke køretøjer du vurderer, hvilken kampagne der førte dig til vores sider osv. Det bruges til markedsføringsformål og til at optimere brugeroplevelsen samt flowet med det formål at optimere salg.
Identificerbare sporingsoplysninger opbevares i mere end to år. Anonyme data kan opbevares længere. Vi har en juridisk interesse i at optimere vores salg, som vi mener er en juridisk grund til at indsamle og behandle dine oplysninger baseret på din browsing af vores websteder. Vi bruger tredjepartstjenester til at opbygge anonym statistik for brugen af vores websteder. Vi bruger også cookies. Læs vores [politik om cookies] for oplysninger, om hvordan vi bruger cookies.

Personer, der bruger Autorola Service Desk eller på anden måde beder om support

Vi er altid glade for at hjælpe, hvis du har problemer med vores tjenester. Vi har en juridisk interesse i at hjælpe vores kunder, som bruger vores tjenester. Vi bruger tredjepartssystemer til at spore vores supportanmodninger, og de personlige oplysninger, som du udleverer til supportformål, kan blive opbevaret hos en ekstern partner.
Hvis du anmoder om support til et undersystem, så kan vi muligvis være nødt til at dele de personlige oplysninger, som du udleverer, af hensyn til supportformål for at få den påkrævede support fra vores partnere. Vi sletter eller anonymiserer de personlige oplysninger, som du leverer til supportformål, 2 år efter din anmodning er blevet løst.

Personer, der nægter at betale

Autorola har en juridisk interesse i, at kunderne betaler, hvad de skylder. Autorola vil forsøge at indsamle forfaldne betalinger. Hvis Autorola og kunden ikke kan blive enige om en betalingsmåde, så bruger Autorola en tredjepart til at inddrive pengene og vil i det tilfælde dele relevante personlige oplysninger med gældsinddrivelsesvirksomheden.

Dine rettigheder

I henhold til lovgivningen har du følgende rettigheder i forbindelse med dine persondata, der bruges af Autorola:

Rettighed
Hvad det betyder
Undtagelser

Retten til sletning ('retten til at blive glemt')

Autorola sletter eller anonymiserer dine personlige oplysninger efter anmodning. Sletning af dine persondata sker så hurtigt som muligt indenfor en måned efter modtagelse af din anmodning.

Autorola er kun forpligtet til at slette dine data, hvis Autorola ikke er forpligtet ved lov til at beholde oplysningerne, eller hvis et af følgende gælder:

 1. persondataene er ikke længere nødvendige i forbindelse med de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde skulle behandles til

   

 2. du trækker dit samtykke tilbage, som du gav til indsamling og behandling, og hvis der ikke er nogen juridisk årsag til behandlingen

 3. du modsætter dig behandling i forbindelse med direkte markedsføringsformål

 4. dine persondata er blevet ulovligt behandlet

 5. dine persondata skal slettes for at kunne overholde en juridisk forpligtelse, som Autorola er underlagt

Ret til begrænsning af behandling

Autorola stopper behandling af dine persondata efter din anmodning.

Autorola er kun forpligtet til at stoppe behandling af dine data, hvis et af følgende gælder:

 • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af dig, i perioden indtil Autorola har haft mulighed for at fastslå, om persondataene er korrekte

 • behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af

  persondataene og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses

 • Autorola ikke længere har brug for persondataene til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

 • du har gjort Autorola opmærksom på krænkelse af dine interesser, rettigheder og frihed i perioden mens det kontrolleres, om Autorolas legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Ret til berigtigelse

Hvis du opdager, at vi har urigtige personoplysninger om dig, så kan du oplyse os om det, og så vil vi rette oplysningerne.

 

Den registreredes indsigtsret

Du har ret til at få en kopi af de persondata, Autorola har om dig. Vi udleverer det digitalt, medmindre andet anmodes. Der gælder flere regler for indblik i dine persondata, men alle de påkrævede oplysninger bør være dækket ovenfor. Kopiering af dine persondata leveres så hurtigt som muligt indenfor en måned efter modtagelse af din anmodning.

 

Retten til tilbagetrækning af samtykke

Hvis vores indsamling og brug af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du trække det samtykke tilbage til enhver tid ved at kontakte Autorola.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til en kopi af dine persondata i maskinlæseligt format. Autorola kan også sende det direkte til en anden virksomhed på din anmodning.

Autorola er kun forpligtet til at levere dine persondata, hvis:

 1. dataene leveres til Autorola af dig,
 2. dataindsamlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, hvor du er part og
 3. behandlingen udføres automatisk (dvs. ingen oplysninger på papir).

Ret til indsigelse

Du ret til at gøre indsigelse mod behandling af persondata i forbindelse med direkte markedsføring, og hvor du mener, at dine rettigheder bliver krænket eller udgør en trussel for dine frihedsrettigheder.

Autorola kan fortsat behandle dine persondata, hvis et af følgende gælder:

 1. Autorola udviser stærke juridiske grunde for at fortsætte behandlingen.

 2. Autorola skal behandle dine persondata for at etablere, udføre eller forsvare et juridisk krav.

 3. Det juridiske grundlag for behandlingen ikke er baseret på en legitim interesse eller offentlighedens interesse.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål med hensyn til brugen af cookies, så send en e-mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.