career

Vores team vokser, og det kommer du også til.

Karrierer i INDICATA

Vi er INDICATA. Vi er et globalt team, der arbejder hårdt hver dag for at realisere vores mission om at hjælpe virksomheder med at få succes med deres brugtvognsvirksomheder ved at anvende data. Vi tager vores mission meget alvorligt, og vi leder efter mennesker, der deler vores passion.


Arbejde i INDICATA

Her i INDICATA har vi en fast sammentømret gruppe talentfulde mennesker, der er stolte over at udvikle banebrydende software, som løser problemer og hjælper vores kunder til vækst og succes. Vi er altid på udkig efter meget dygtige mennesker, der kan blive en del af vores globale team. Tror du, at du vil passe godt ind i vores intelligente, dygtige og sjove team? Er du interesseret i at arbejde i en tempofyldt, international virksomhed, som vil ændre dagsordenen i branchen? Hvis du er fantastisk til det, du laver, vil vi gerne snakke med dig!


Uopfordrede ansøgninger


Måske har vi i øjeblikket ingen ledige stillinger. Det kan dog godt betale sig at sende en uopfordret ansøgning. Vi er altid på udkig efter kompetente og erfarne medarbejdere og vil læse din ansøgning omhyggeligt.

Send din ansøgning til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Eller pr. post til:

Autocom.dk
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C

Mærk kuverten: Uopfordret ansøgning

Persondata politik

Når du søger en stilling hos Autocom, bruger vi dine personlige oplysninger. Denne politik informerer dig, den registrerede, om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Det er vigtigt at beskytte dine personlige oplysninger, og vi opfordrer dig derfor til at læse denne politik grundigt igennem. Hvis du synes, denne persondata politik er svær at læse, eller hvis du har brug for hjælp til at forstå den, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Kontakt

Virksomheden, der indsamler dine data, kendt som den dataansvarlige, er:

Autocom A/S
Skibhusvej 52A
5000 Odense C
Denmark
Tlf: +45 70 20 16 61
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hvis du vil klage over, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og vi ikke kan hjælpe dig, bedes du kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Denmark
Tlf: +45 3319 3200
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Personer der sender en jobansøgning til Autocom

Autocom vil bruge dine personlige oplysninger, når du søger en stilling hos os med henblik på at indgå en kontrakt. Formålet er at foretage en indledende vurdering af, hvordan du passer ind i den stilling, du har søgt, samt hvordan den stilling passer til dig. Autocom deler ikke dine personlige oplysninger med tredjepart under den indledende evaluering. Jobansøgninger og relaterede informationer vil blive slettet senest tre måneder efter, vi har modtaget dem, medmindre vi forhandler om en stilling hos Autocom eller får dit samtykke til at gemme dine oplysninger længere (dog maksimalt op til et år).

Personer der bliver vurderet til en stilling hos Autocom

Hvis vi efter den indledene vurdering vælger at gå videre med din ansøgning, vil vi bruge dine oplysninger yderligere. Formålet er at træffe en afgørelse om, hvorvidt vi kan tilbyde dig jobbet og derved forhåbentlig indgå en kontrakt med Autocom. I nogle tilfælde kan du blive bedt om at fremvise din straffeattest, som vil blive benyttet i vurderingen af, hvor egnet du er til den pågældende stilling. Straffeattesten vil ikke blive gemt, efter der er truffet en beslutning om, hvorvidt du tilbydes stillingen eller ej. Inden du bliver tilbudt den pågældende stilling, vil vi kontakte referencer fra dine tidligere ansættelsesforhold. Vi tager ikke kontakt til dine referencer, uden du ved det. Når der er truffet en beslutning angående ansættelsesforholdet, vil vi slette informationerne omkring disse referencer, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig. Vi deler ikke dine referencer med tredjepart, dog undtaget sjældne sager hvor lovmæssige anliggender gør det nødvendigt. Ydermere kan der blive foretaget en profilanalyse af dig for at afgøre graden af egnethed til jobbet. Du kan til enhver tid bede om, at listen med referencer eller din profilanalyse skal fjernes og slettes. Vi foretager muligvis en søgning af dit navn gennem søgemaskiner såsom Google og Bing, der ligesom alt andet offentlig tilgængelig information kan blive inkluderet i din evaluering. Du bør derfor være opmærksom på, at informationer offentliggjort af services som Facebook, Pinterest, LinkedIn og andre sociale medier ofte er inkluderet i søgeresultatet fra søgemaskinerne og derfor kan blive inkluderet i din evaluering.

Dine rettigheder I overensstemmelse med loven har du følgende rettigheder i relation til dine personlige data, der bliver brugt af Autocom.dk:

Ret til sletning (“ret til at blive glemt”)
Autocom.dk vil slette eller anonymisere din personinformation på forespørgsel. Sletningen af dine persondata vil blive gjort så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af forespørgslen.

Undtagelser
Autocom.dk er kun forpligtet til at slette dine data, hvis Autocom.dk ikke er forpligtet af loven til at gemme informationen og en af følgende er gældende:

 • De personlige data er ikke længere nødvendige i relation til formålene, som de blev indsamlet til og behandlet for;
 • Du tilbagekalder tilladelsen givet til indsamlingen og behandlingen, og hvor der ikke er nogen anden lovlig grund til behandlingen;
 • Du protesterer mod behandlingen til direkte marketing formål;
 • Dine personlige data er blevet ulovligt behandlet;
 • Dine personlige data skal slettes i overensstemmelse med en forpligtelse i loven, som Autocom.dk er underlagt.Ret til begrænsning af behandling
Autocom.dk vil stoppe med at behandle dine personlige data på din forespørgsel.

Undtagelser
Autocom.dk er kun forpligtet til at stoppe behandlingen af dine data, når en af følgende gælder:

 • Du bestrider nøjagtigheden af de personlige data og giver Autocom.dk mulighed for i en periode at verificere nøjagtigheden af de personlige data;
 • Behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsning af deres brug;
 • Autocom.dk har ikke længere behov for de personlige data til formålet for databehandlingen, men de er påkrævet af "den registrerede" for etableringen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske anmeldelser;
 • Du har informeret Autocom.dk om krænkelse af dine interesser, rettigheder og friheder afventende verifikation af, om Autocom.dks juridiske grundlag underkender dit.


Ret til berigtigelse
Hvis du opdager, at vi har forkert personinformation på dig, så lad os vide det, så vi kan korrigere informationen.

Ret til adgang for den registrerede
Det er din ret at have en kopi af de personoplysninger Autocom.dk har på dig. Vi leverer den digitalt medmindre du ønsker den i et andet format. Der gælder flere regler for indsigt i dine personoplysninger, men al den nødvendige information skulle være dækket ovenfor. Kopien af dine personoplysninger vil blive leveret så hurtigt som muligt indenfor 1 måned fra modtagelsen af din forespørgsel.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Hvor vores indsamling og brug af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Autocom.dk.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Autocom.dk kan også sende den direkte til et andet firma på din anmodning.

Undtagelser
Autocom.dk er kun forpligtet til at levere dine personoplysninger når:

 • Oplysningerne er leveret til Autocom.dk af dig,
 • dataindsamlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, hvori du er en part, og
 • behandlingen sker automatisk (det vil sige ingen oplysninger på papir).


Ret til indsigelse
Du har ret til at fremsætte indsigelse mod al behandling i relation til direkte marketing og andre situationer, hvor du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt, eller der er en trussel mod din frihed.

Undtagelser
Autocom.dk kan fortsætte med at behandle dine personoplysninger, når en af følgende er gældende:

 • Autocom.dk demonstrerer overbevisende juridisk grundlag for fortsat behandling.
 • Autocom.dk bliver nødt til at behandle din personinformation for at etablere, udøve eller forsvare en juridisk anmeldelse.
 • Det juridiske grundlag for behandlingen ikke er baseret på en lovlig interesse eller gjort i offentlighedens interesse.